REGULAMIN OŚRODKA

I. Zgłaszam się dobrowolnie do Ośrodka, ponieważ wiem, że potrzebuję pomocy.

Terapia, z której chcę skorzystać polega na uczestniczeniu w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, grupowych i indywidualnych. Zobowiązuję się uczestniczyć w zajęciach ujętych w programie, a także zgłaszać się na rozmowę osobistą z terapeutą. Postaram się w tych rozmowach być szczery i otwarty.

II. Jestem poinformowany, że pracownicy Ośrodka powiadamiają się wzajemnie o wszystkim, co o mnie wiedzieć muszą, aby można było udzielić mi w pełni skutecznej pomocy. Jest sprawą oczywistą, że obowiązuje ich etyka zawodowa. Pacjent ma prawo poprosić o rozmowę terapeutę, psychologa lub kierownictwo Ośrodka.

III. Jestem gotowy podporządkować się społeczności, ponieważ wiem, że wspólnota ludzi w tym Ośrodku jest zasadniczym czynnikiem prowadzącym do uzdrowienia w aspekcie psychicznym, społecznym i fizycznym. Chcę czynić to, czego wymaga społeczność i rezygnować z tego, co jej szkodzi.

W oparciu o przedstawione zasady, ustalono regulamin zachowania w Ośrodku, obowiązujący każdego pacjenta:

 • podczas pobytu w Ośrodku zobowiązuję się nie posiadać ani też zażywać czy podawać dalej jakichkolwiek narkotyków, leków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz alkoholu jak też uprawiać hazardu. Przekroczenie tej zasady może oznaczać natychmiastowe usunięcie z Ośrodka.
 • nie będę prowadzić rozmów dotyczących nałogowej przeszłości, powstrzymam się od wszystkich zachowań związanych z tym okresem (sposób ubierania się, noszenie emblematów, słuchanie rodzajów muzyki),
 • podczas pobytu w Ośrodku powstrzymam się od jakichkolwiek pozamałżeńskich kontaktów seksualnych, mając świadomość że mogłoby to w istotny sposób przeszkodzić mi lub innym osobom w korzystaniu z terapii,
 • teren Ośrodka opuszczę tylko w towarzystwie pracownika lub pacjenta z III etapu,
 • na pierwszym etapie terapii (około jeden do dwóch miesięcy) telefony i inne urządzenia mobilne zatrzymane są w depozycie, mogę skorzystać z telefonu komórkowego oraz internetu, jedynie w obecności członków kadry lub pacjentów z  III etapu terapii, po wcześniejszej konsultacji,
 • na pierwszym etapie terapii (około jeden do dwóch miesięcy) będę prowadził rozmowy z pacjentami z I etapu, jedynie w obecności członków kadry lub pacjentów z III etapu terapii,
 • lekarstwa przepisane przez lekarza, będę stosować tylko za wiedzą i zgodą kierownictwa. Posiadane leki oddaję na przechowanie. Będą one wydawane według zaleconej dawki.
 • odwiedziny osób spoza Ośrodka (rodzina, bliscy) będę ustalał i przyjmował po uprzedniej rozmowie i zgodzie kierownictwa,
 • wszelkie przesyłki pocztowe, adresowane do mnie, będą kontrolowane przez pracownika w mojej obecności,
 • pracownik ma prawo w każdej chwili wejść do mojego pokoju i przeprowadzić kontrolę,
 • powstrzymam się od agresji słownej i fizycznej wobec współmieszkańców. Przekroczenie tej zasady może spowodować konieczność opuszczenia Ośrodka,
 • powstrzymam się od używania wulgaryzmów,
 • nie będę palił papierosów na terenie budynku,
 • członkowie społeczności mają prawo, w wypadku podejrzeń obowiązek, zgłoszenia wychowawcy swoich wątpliwości co do trzeźwości innych pacjentów,
 •  uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu, planu dnia, a także umów i ustaleń społeczności oraz kadry terapeutycznej, zobowiązani są oni również do ich wzajemnego egzekwowania od siebie,
 • utrudnianie prowadzenia zajęć, demotywowanie innych pacjentów, bezpodstawne podważanie filozofii i zasad terapii, mogą być przyczyną usunięcia z Ośrodka,
 •  decyzje o konsekwencjach wobec osób łamiących normy podejmowane są podczas społeczności i grup terapeutycznych,
 • wobec osób łamiących naruszanie norm regulaminowych oraz ustaleń społeczności  będą wyciągane konsekwencje w postaci upomnienia, żółtej kartki. W wyniku dalszego uporczywego łamania norm regulaminowych, może nastąpić konieczność opuszczenia Ośrodka,
 • pacjent ma możliwość anulowania upomnienia bądź żółtej kartki, poprzez wykonanie dodatkowego zadania terapeutycznego zaleconego przez terapeutę,
 • pieniądze pacjentów (karty płatnicze itp.) są przechowywane w sejfie na okres pierwszego etapu (około jeden do dwóch miesięcy) i wydawane przez wychowawcę/terapeutę dyżurnego na ustalone wcześniej zakupy,
 • pacjenci zobowiązują się do nie pożyczania sobie wzajemnie pieniędzy oraz sponsorowania innych pacjentów,
 • o nieobecności na posiłkach głównych należy powiadomić wychowawcę/terapeutę dyżurnego,
 • na pierwszym etapie terapii (około jeden do dwóch miesięcy) nie ma możliwości wyjazdu na przepustkę, z wyjątkiem sytuacji wyższego rzędu,
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do poddania każdego mieszkańca domu badaniom na obecność substancji psychoaktywnej ,
 • nie wchodzimy do pokojów innych osób,
 • za straty i zniszczenia materialne odpowiada ich sprawca,
 •  w przypadkach wątpliwych i niejednoznacznych sytuacji funkcjonuje zasada odpowiedzialności zbiorowej,
 • uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania czystości i higienicznego trybu życia oraz do utrzymywania porządku,
 • pacjenci powinni ubierać się w sposób nie prowokujący, zarówno w aspekcie seksualnym jak i przypominającym ubiór z okresu zażywania ,
 • nie wolno spożywać posiłków poza jadalnią,
 •  cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00,
 •  ilość wypijanej kawy dziennie nie może przekroczyć 3 kaw (maksymalnie z dwóch łyżeczek), przy czym ostatnią kawę należy wypić do godz. 18:00,
 • oglądanie telewizji w pokoju kominkowym winno nie naruszać zasad współżycia społecznego ( np. zbyt głośna muzyka lub muzyka, filmy kojarzące się z okresem zażywania),
 •  w pokoju kominkowym zabrania się :

- spożywania posiłków,

- spania.

 • na terenie Ośrodka nosimy obuwie zmienne,
 • decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczestników programu i funkcjonowania Ośrodka zatwierdza kierownictwo, które w każdym przypadku podejmuje ostateczna decyzję,
 • będę się stosował do poleceń pracowników,
 • kierownictwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pacjenta w Ośrodku po zakończeniu jego pobytu,
 • kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij